Kippengrit

Voor het leggen van eieren met hardere en mooiere eierschalen is Puik kippengrit essentieel. Minder kneuseieren en meer eieren.