UVC-lampen

!

Aquaforte RVS Power UV-C T5 75 watt

Gewicht: kg

aquaforte RVS Power UV-C T5 40 watt

Gewicht: kg

AQUAFORTE MIDI RVS UVC 75watt

Gewicht: kg

AQUAFORTE MIDI RVS UVC 40watt

Gewicht: kg

UV-C BUDGET FLEX T5 75watt


Gewicht: kg

BUDGET FLEX T5 40watt


Gewicht: kg

UV-C PRO 8L TIMER

RVS UV-C 130 Watt amalgaam met flowswitch

UV-C PRO 3L TIMER 75 WATT

UV-C PRO 3S TIMER 40 WATT